Dörtyol Belediyesi Temmuz ayı meclis oturum gündemi

            Belediye Belediyesi Meclisi, 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 16.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.


GÜNDEM    :
1    Açılış ve Yoklama
2    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
3    Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuların 
      görüşülmesi.
4    İlçemiz Sanayi Mahallesi 197 ada, 71 nolu parselin Uygulama İmar Plan değişikliğine esas
      İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5    İlçemiz Sanayi Mahallesi 36 ada, 2, 16 ve 17 nolu parsellerin Uygulama İmar Planı değişiklik 
      taleblerinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.
6    Nikah akit ücretinin belirlenmesi ve Evlenme Memuruna ödeme yapılmasının görüşülmesi.
7    Çaylı Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2664 parselin 5393 sayılı Belediye 
      Kanununun 15 (h) Maddesine İstinaden satışına, 34 (g) maddesi uyarınca satış işlemlerinin 
      uygulanması için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.
8    İlçemiz Sanayi Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 61 ada 52 parsel sayılı
      taşınmaz üzerine yapılacak inşaata esas projenin Belediye Meclisince görüşülmesi. 
9    İlçemiz Sanayi Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 61 ada, 52 parseldeki kat karşılığı 
      inşaat ihalesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin
      görüşülmesi.  
10  Belediyemize şartsız bağış yapılan iki adet aracın Belediye adına tescilinin  yapılması talebinin 
      görüşülmesi.
11  Kapanış.