2017 YILI NİSAN AYI MECLİS OTURUM GÜNDEMİ

Belediye Meclisi, 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 16.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belediye meclis toplantı salonunda Mayıs ayı olağan toplantısını yapacaktır.

 

 

 

GÜNDEM      :

1    Açılış ve Yoklama

2    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

3    Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuların

      görüşülmesi.

4    2016 Mali Yılı Belediye Kesin Hesabının görüşülmesi. 

5    Hatay İdare Mahkemesinin 10/03/2017 tarih ve 2016/2113 esas, 2017/619 karar sayılı

      kararın görüşülmesi.

6    Dörtyol 1. Noterliğinin 22/08/2016 tarih ve 12153 yevmiye numaralı Dörtyol Belediyesi ile

      Asu Grup Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlenmiş olan inşaat sözleşmesinin tasfiyesi için belediye

      başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

7    İlçemiz Sanayi Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 200 ada 7 parsel sayılı

      taşınmaz üzerine yapılacak inşaata esas projenin Belediye Meclisince görüşülmesi.

8    İlçemiz Sanayi Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 200 ada, 7 parseldeki kat karşılığı

      inşaat ihalesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin

      görüşülmesi. 

9    İlçemiz ve Mahalle sınırlarının belirlenmesine ilişkin İmar Kamisyon Raporunun görüşülmesi.

10  İlçemiz Karakese Mahallesinde bulunan 786 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli

      Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

11  İlçemiz Kışlalar Mahallesi 596 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

      Planı değişiklik talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

12  Kapanış.