2017 Haziran Ayı Toplantı Gündemi

Dörtyol Belediye Meclisi, 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat 10.00’da gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Dörtyol Belediyesi Meclis Gündemi

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  3. Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuların görüşülmesi
  4. Belediyemize Kışlalar Mahallesi 596 ada, 1 ve 120 ada 45 nolu taşınmazların Plan değişikliğine esas İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  5. Numune evler Mahallesi 324 ada 16 parsel nolu taşınmazın Plan değişikliğine esas İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  6. Belediyemiz Sanayi Mahallesi 197 ada, 71 parsel ve Numune evler mahallesi 313 ada, 4 ve 11 nolu parsellerin Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi
  7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Özerli Mahallesi 525 ada 5 parsel il 566 ada 1 nolu parsellerin vergi borcuna mahsuben hazine adına devrinin yapılmasının görüşülmesi
  8. Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Mahallesi 650 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanunun 15 (h) ve 34 (g) maddeleri uyarınca kat karşılığı inşaat olarak değerlendirilmesi, ihaleye çıkılması için belediye encümenine yetki verilmesi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
  9. Kapanış.