2018 Nisan Ayı Toplantı Gündemi

            Dörtyol Belediye Meclisi 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belediye meclis toplantı salonunda Nisan ayı olağan toplantısını yapacaktır. 
            

GÜNDEM    :
1    Açılış ve Yoklama
2    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
3    Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuların 
      görüşülmesi.
4    Üç adet Encümen Üyesi Seçimi.
5    Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi.
6    İmar Komisyonu üye seçimi.
7    Dörtyol Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.
8    Dörtyol Belediyesi 2017 Yılı Gelir Tahsilat Denetim Raporunun görüşülmesi 
9    Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi 
      alınmasına ve  alınacak krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye
      Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
10  Mülkiyeti Mali Hazinesine ait, Özerli Mahallesi 167 ada, 77 parselin, Gençlik ve Spor İl 
      Müdürlüğü adına olan tahsisinin kaldırılarak Belediyemiz adına tahsisinin talep edilmesi ve 
      tahsis işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
11  Mülkiyeti Mali Hazinesine ait, Çaylı Mahallesi 1130 parselin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
      adına olan tahsisinin kaldırılarak Belediyemiz adına tahsisinin talep edilmesi ve tahsis 
      işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
12  Mülkiyeti Mali Hazinesine ait, Yeniyurt Mahallesi 2708 parselin, Gençlik ve Spor İl 
      Müdürlüğü adına olan tahsisinin kaldırılarak Belediyemiz adına tahsisinin talep edilmesi ve 
      tahsis işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
13  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Çaylı Mahallesi 1979 parselin 15.000 m² lik kısmı için 
      muvafakat verilmesi.
14  Mülkiyeti Belediyemize ait N.evler Mahallesi 419 ada, 1 parselin 5393 sayılı yasanın 15. 
      Maddesinin (h) bendine istinaden satışının yapılması ve satış işlemi için Belediye Encümenine 
      yetki verilmesi.
15  Mülkiyeti Belediyemize ait ihdasen oluşan taşınmazların satış, trampa, takas yapılmasına dair 
      Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi.
16  SGK Prim borçlarımıza karşılık gelecek gayrimenkullerin takas işlemi için Belediye Encümeni 
      ve Belediye Başkanına yetki verilmesi.

                                                                                                                                 ../...

17  Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniyurt Mahallesi 156, 157, 158, 159 ve 1110 parselde bulunan 
      işyerinin 10 yıllığına kiraya verilmesinin görüşülmesi.
18  Mülkiyeti Belediyemize ait Özerli Mahallesi 146 ada 37 parselde bulunan işyerinin 10 
      yıllığına kiraya verilmesinin görüşülmesi.
19  İlçemiz Özerli Mahallesinde bulunan 784 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazlara ait     
      Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
20  İmar Komisyonuna havalesi yapılacak İmar Planı değişikliği taleplerinin görüşülmesi.
      a-Yeniyurt Mahallesi 119 ada, 1 parsel ve 122 ada 1 Parselin plan tadilat talebinin görüşülmesi,
      b-Yeniyurt Mahallesi 133 ada, 2 Parselin plan tadilat talebinin görüşülmesi.
      c- Yeşil Mahalle 794 ada, 1 parselde yol içinde yer alan trafo yerinin uygun bir yere alınmasının 
          görüşülmesi.
      d- Sanayi Mahallesi 197 ada, 24 ve 71 nolu parsellerin plan tadilat talebinin görüşülmesi.
21  Kapanış.