7181 sayılı kanunun 14 üncü maddesine istinaden yapı kayıt belgesi alan vatandaşların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Dörtyol Milli Emlak müdürlüğüne satın alma talebinde bulunmaları gerekmektedir