04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Konrol Yönetmeliği gereği her asansörün yılda en az bir defa periyodik kontrolünün (muayene) yapılması zorunlu hale gelmiştir. Periyodik kontrollerin yapılması için Belediyemiz Asansör Kontrol Muayene Bel. Eği. Ve Gözetim Taah. Tic. Ltd. Şti. ‘ni görevlendirmiş bulunmaktadır. Kontrollerin yaptırılmaması durumunda asansörle ilgili tüm problemlerden yönetici sorumlu olacaktır ve yönetmelik gereği asansörünüz Belediyemiz tarafından mühürlenecektir.

Tebliğat tariginden itibaren 15 gün içerisinde binanızdaki asansörlerin kontrollerinin yapılması için Asansör Kontrol Ltd. Şti. ‘ne (muayene ücretini aşağıda belirtilen banka hesabına yatırdıktan sonra) başvurmanız gerekmektedir. Sizin güvenliğiniz için elden tahsilat kesinlikle yapılmamaktadır.

Periyodik kontrollerin amacı, Asansörün, kullanıcıların ve bakım personelinin güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu aşamada hem bakım firmasının hem de yönetimin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirip getirmediğini tespit edilmiş olmaktadır.

Bu konuda göstereceğiniz yakın ilgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,