İSKENDERUN KÖRFEZ KATI ATIK BİRLİĞİ VE YÜKLENİCİ FİRMA ENVİTEC TARAFINDAN TEMİZLİK HİZMETLERİNİN DURDURULMASI KARARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

6360 sayılı büyükşehir yasasıyla birlikte 5 beldenin kapatılmasıyla birlikte Dörtyol İlçesi 15 mahalleye hizmet vermeye başladı. Bu alanın büyüklüğü ise 15.250,000 hektar alana sahip oldu. İlçe Belediyelerinin gelirleri düşerken kapanan belde belediyelerinin borçları Dörtyol Belediyesine yüklenmiştir.

 

Geniş bir alana sahip İlçemizde nüfus artışının yanı sıra Suriyeli mülteci ailelerin de yoğun bir şekilde yaşadığı bir ilçedir. Bu sayılarla ile birlikte 150.000,00’e yakın nüfus sayısına karşı Envitec firmasının yeterli ve yerinde hizmet etme noktasında verimli çalışmadığı bir çok zaman diliminde yaşanmıştır. Hatta mevcut çalışan personel sayısının mevcuda göre artması gerekirken yüklenici firma tarafından düşürülmüştür.

 

Dörtyol Belediyesi olarak, İskenderun Körfez Katı Atık Birliğine kalan borcumuz 4.158.022,23 TL olarak her ne kadar dile gelse de 2014 Mahalli İdareler seçiminin ardından bugüne kadar Birliğe yüklenici firmaya ödenmesi için 12.653,340 TL para ödenmiştir.

 

Ödeme takvimine bakıldığında 2017 yılında 4.827.000 TL geçtiğimiz son beş ay içerisinde İskenderun Körfez Katı Atık Birliğine 2.743,000 TL ödeme yapılmıştır. Tüm bu ödeme planlarına bakıldığında mevcut ekonomi koşullarına rağmen birliğe belediyemizin imkânları doğrultusunda ödemeleri yapılmıştır. Kaldı ki, bahse konu olan 4.158.022,23 TL kadar bir borcun ödenmemesinin belediyemizce imkânsız olmadığı ve bu konuda ilgili müdürlüğümüzün çalışmaları yer almaktadır.

 

Ayrıca, bugüne kadar yüklenici Envitec firması araç tahsisi, malzeme, tamirat,  bakım onarım, akaryakıt ve süpürgeci gibi birçok konuda yetersiz kalmış bu eksiliklerin giderilmesi için belediyemizce 1.040.433,00 TL harcama yapılmıştır.

 

Halk sağlığını tehlikeye atmanın açıklaması ve bahanesi olamaz.

Saygılarımla

 

Mustafa Geyik

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Temizlik İşleri Müdür V.