T. C.

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ENCÜMEN   KARARI

Karar Tarihi: 18.07.2019

Karar Sayısı: 56981756-191

Encümen Başkanı

Belediye Başkanı: Fadıl KESKİN

Encümen Üyeleri

Meclis Üyeleri, İsmail BAŞAR, Hakan KOZAK, Süleyman Bahri ÖZEL, Yazı İşleri Müd. V. Adnan TOKSOY, Mali Hiz. Müdürü Kadir BAŞARAN, İmar ve Şehircilik Müd. V. Eda UÇAR

            

          İlgi: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 256 sayılı yazısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Konu: 2019 Yılı Kurban Bayramı için satılacak olan kurbanlıkların canlı hayvan kilogram rayiç bedelinin belirlenmesi. 

        KARAR:

        Kurban Bayramı gelmesi nedeni ile, İlçemiz kapalı Pazar yerinde satılacak kurbanlık koyun, keçi ve dananın beher kilosunun belirlenmesi talep edildiğinden, talebin  Encümence tetkiki sonucunda,  Kurban Bayramı nedeni ile İlçemizde satılacak kurbanlıkların  beher kilosu; Kuyruksuz Koç 22,00 (yirmiiki) TL., Kuyruklu Koç 21,00 (yirmibir)TL., Keçi 21,00 (yirmibir) TL., Büyükbaş Dana 20,00 (yirmi) TL. olarak belirlenmesine, bilgi ve gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne, bir suretinin de Gelir Şefliğine  gönderilmesine karar verildi.