T.C

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI


NİSAN 2019 MECLİS KARARI


Meclis birinci ve ikinci Başkan Vekili

                Hüseyin Hüseyin SARIKAYA meclis 1. Başkan vekilliğine, Cengiz İNAN meclis 2. Başkan vekilliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.

 


Meclis Katip Üye

                Hasan ÖZEL ve İsminur ERCAN ’ ın asıl, Mustafa Cengiz CAN ve Hüseyin TOK yedek üye olarak 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Katip Üyeliğine seçildiler.

 


Üç adet Encümen Üyesi

                İsmail BAŞAR, Hakan KOZAK ve Süleyman Bahri ÖZEL bir yıl süreyle Nisan 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere  encümen üyesi seçildiler.

 


Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye

                Ahmet Alper SOYLU, Şehri MACİT, Hüseyin TOK, İlyas UYGUR ve Emre ARIK bir yıl süreyle Nisan 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere  Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler.

 


İmar Komisyonuna Üye

                Fatma Görgen SELİMOĞLU, Celal TÜRKER, Hasan ÖZEL, Tuğba ÖLMEZ ve Erkal KARA bir yıl süreyle Nisan 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler.

 


Çukurova Belediyeler Birliğine Üye

                Çukurova Belediyeler Birliğine Hüseyin TANIN, Hüseyin ÖZEN, Yusuf SATİN ve Osman ÇİL’ in asıl, Cengiz İNAN ve Mustafa Cengiz CAN’ ın yedek üye olarak seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 


İskenderun Körfez Katı Atık Birliğine Üye

                Yasin TAŞAR asıl, Osman ÇİL yedek üye olarak İskenderun Körfez Katı Atık Birliği üyeliğine seçildiler.