T.C

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI


NİSAN 2022 MECLİS KARARI

 

Meclis birinci ve ikinci Başkan Vekili

                Hüseyin Hüseyin SARIKAYA meclis 1. Başkan vekilliğine, Cengiz İNAN meclis 2. Başkan vekilliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.

 

 

Meclis Katip Üye

 

                Hasan ÖZEL ve İsminur ERCAN ’ ın asıl, Mustafa Cengiz CAN ve Hüseyin TOK yedek üye olarak 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Katip Üyeliğine seçildiler.

 

 

Üç adet Encümen Üyesi

 

                Hüseyin TANIN, Metin DAĞLIOĞLU ve Hamza ÇANKIR bir yıl süreyle Encümen üyeliğine oyçokluğu ile seçildiler.

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye

 

               Ahmet Alper SOYLU, Osman ÇİL, Hüseyin TOK, Mevlüt TÜRKAN ve Metin DAĞLIOĞLU, bir yıl süreyle Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

 

İmar Komisyonuna Üye

 

                İsmail BAŞAR, Hasan ÖZEL, Fatma GÖRGEN SELİMOĞLU, Zeki DERE ve Emre ARIK, bir yıl süreyle İmar Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

Eğitim ve Kültür Komisyonuna Üye

 

               Hasan ÖZEL, İsminur ERCAN, Yusuf SATİN, Mevlüt TÜRKAN ve Fatih GÜLEN, bir yıl süreyle Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

Çukurova Belediyeler Birliğine Üye

 

                Çukurova Belediyeler Birliğine Hüseyin TANIN, Hüseyin ÖZEN, Yusuf SATİN ve Osman ÇİL’ in asıl, Cengiz İNAN ve Mustafa Cengiz CAN’ ın yedek üye olarak seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

İskenderun Körfez Katı Atık Birliğine Üye

 

                Yasin TAŞAR asıl, Osman ÇİL yedek üye olarak İskenderun Körfez Katı Atık Birliği üyeliğine seçildiler.